Universiteitsbibliotheek Groningen

15-02-2011

Er zijn boeken uit drie collecties geselecteerd voor conservering.

1. Syllabusboeken

Dit zijn de boeken (400 delen gedrukte werken) die zijn opgenomen in de oudste, uit 1619 daterende catalogus van de UB,Librorum Academemicorum Syllabus. Een digitale presentatie van deze Syllabus, met links naar de catalogus voor de titelbeschrijvingen, is te vinden op www.syllabus.ub.rug.nl.

2. Martinibibliotheek

Dit is de verzameling van boeken (handschriften, incunabelen en oude drukken) afkomstig uit stedelijk en provinciaal kloosterbezit die in 1624 vanuit de bibliotheek van de Martinikerk naar de UB is overgebracht.

3. Middeleeuwse handschriften

Deze ruim 100 boeken zijn opgenomen in de landelijke catalogus van middeleeuwse handschriften www.mmdc.nl. Een aantal is afkomstig uit voormalig Gronings kerkelijk bezit.

Een belangrijke reden om deze collecties te kiezen is het vierde eeuwfeest van de RuG in 2014 en van de UB in 2015. Ons oudste bezit zal dan in goede conditie zijn waardoor het ingezet kan worden voor exposities, digitale en andere presentaties, lezingen, artikelen etc.

De selectie van te behandelen boeken is gebaseerd op een schadeinventarisatie, uitgevoerd door Katinka Keus en Jeff Clements. Zij concludeerden dat de handschriften en oude drukken van de UB in relatief goede conditie verkeren. Het binnenwerk van de meeste boeken is nog een goede tot zeer goede staat. Een klein aantal delen behoeft restauratie, een groter aantal heeft reparaties op kleinere schaal nodig en veel boeken staan nog niet in dozen.

4. Papyri

Tenslotte is de verzameling papyrusfragmenten behandeld. Het gaat om 127 fragmenten die in 35 sets tussen glasplaten zijn gezet. Het glas was aan vernieuwing toe, de papyri moesten worden schoongemaakt, ook vanwege zoutmigratie, en er zijn opbergdozen gemaakt.

Behandeld.

Behandeld zijn 127 papyrusfragmenten, 17 middeleeuwse handschriften en 21 gedrukte werken die deel uitmaken van de basiscollectie van de UB, aangekocht in de jaren 1615-1619 (de ‘Syllabusboeken’). Twee boeken zijn compleet herbonden. De achttiende-eeuwse band van een rond 1500 in de provincie Groningen vervaardigd gebedenboek waarvan het boekblok in tweeën was gebroken, kon niet gehandhaafd blijven en is vervangen door een band van blauw geitenleer.

 

De zeventiende- of achttiende-eeuwse perkamenten band om de dertiende-eeuwse kroniek van Emo en Menko, een van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van Groningen, is vervangen door een conserveringsband; de houten platten zijn onbekleed gebleven.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door verschillende restauratoren: Katinka Keus & Jeff Clements namen de handschriften voor hun rekening, Cor Knops en Elizabeth Nijhof Asser de gedrukte boeken, en Machteld van der Feltz de papyri.