In Deventer is de Borgman-collectie van de Atheneumbibliotheek voltooid. Voor Museum Boijmans is een eerstelijnsconservering voor vele historische boeken uitgevoerd. De boeken zullen voorlopig opgeslagen worden in de Zeeuwse bibliotheek in verband met de renovatie van het museum. Voor de Stelling den Helder zijn een 50-tal affiches uit de tweede wereldoorlog gerestaureerd. Nieuwe projecten in Middelburg en in Elburg zijn in voorbereiding.

9-11-2015

Stichting Boek en Wurm

De Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010. Ze beheert een fonds dat restauratie en conservering van waardevolle boeken en werken op papier mogelijk wil maken. Het gaat om werken die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. De stichting verschaft op aanvraag financiƫle middelen om dat doel te bereiken.

Voor een subsidie uit het fonds komen bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op het gebied van cultureel erfgoed in aanmerking.

Foto’s Resatauratie Asser Nijhoff