In Deventer is de Borgman-collectie van de Atheneumbibliotheek in behandeling. Voor Museum Boijmans wordt een eerstelijnsconservering voor vele historische boeken uitgevoerd die voorlopig opgeslagen worden in de Zeeuwse bibliotheek in verband met de renovatie van het museum. Voor de Stelling den Helder een 50-tal affiches uit de tweede wereldoorlog gerestaureerd. Tot slot is de restauratie van de papyri voor het Allard Pierson in 2018 voltooid.

9-11-2015

Stichting Boek en Wurm

De Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010. Ze beheert een fonds dat restauratie en conservering van waardevolle boeken en werken op papier mogelijk wil maken. Het gaat om werken die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. De stichting verschaft op aanvraag financiƫle middelen om dat doel te bereiken.

Voor een subsidie uit het fonds komen bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op het gebied van cultureel erfgoed in aanmerking.

Foto’s Resatauratie Asser Nijhoff