The Embassy of the Free Mind

3-03-2022

Een selectie van boeken uit de collectie van the Embassy of the Free Mind wordt gerestaureerd. De uitvoering van het project gebeurt in drie batches van 20-30 boeken bij Restauratie Nijhoff Asser. De doorlooptijd per batch bedraagt 3 maanden.

6

5a

Het eerste deel is in december 2021 voltooid. Het verslag beschrijft nauwkeurig de schade en de noodzakelijke handelingen per boek. Het is een herhaling van genoemde losse delen, gescheurde scharnieren, losse kopkapjes op kopkapitaal, kapotte plathoeken en kapot leer. De reparaties worden verricht met Japans papier, strookjes Tyvec, mixlijm, warme huidenlijm en lacunes worden aangevezeld.

Interessanter zijn de verschillende titels van de behandelde boeken. Hieronder enkele titels:

Jehuda  Abrabanel,   Philosophie d’amour

Jacob Boehme,  Aurora. That is, the day-spring

Biblia sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, &…   6delen

Guillaume Postel,  Linguarum duodecim characteribus differentium

Meerdere boeken van Jacob Boehme

Antoinette Bourignon,  Het graf der valsche theologie

Antoine ourt de Gébelin, Histoire naturelle de la parole

Thomas Vaughan,  Lumen de lumine: or a new magicall light

Plataanhang met strengen garen doorboorgaten in plat en bindingen bij UBN 16095/3

Plataanhang met strengen garen doorboorgaten in plat en bindingen

 

 

 

 

 

 

In mei is de restauratie van de tweede batch boeken  voltooid.

Wederom is per boek beschreven wat de handelingen waren en  welke materialen gebruikt zijn.  Genoemd wordt het verwijderen van oude reparaties, reparatie van kapotte binnen- en buitenscharnieren, kapjes, kapitalen, ruggen en ezelsoren. Soms moest een boek hernaaid en scheuren behandeld worden. Maculatuur, aantekeningen en ex librissen werden behouden.

Voor restauratie UBN 3000

Voor restauratie UBN 3000

Voor restauratie UBN 459c

Voor restauratie

 

b300

Tijdens, maculatuur op boekblokrug UBN 10621

maculatuur op boekblokrug

Tijdens UBN 10621: aanbrengen remoistenable tissue met Klucel G, herbevochtigd met ethanol.

inktvraat

UBN 13832/c: Bandrug op huls plakken

Bandrug op huls plakken

Het beeldverslag is veelzeggend. Enkele titels van de veelal in het Latijn geschreven boeken zijn:

* Oswaldus Crollius-  Basilica chymica
* Geber- Chimia sive traditio summae perfectionis.
* Levinus Lemnius- Occulta naturae miracula
* Ramon Lull- Opusculum de auditu kabbalistico sive ad omnes
* Augostino Steuco- Veteris testamenti ad veritatem Hebraicam
* Theophrastus  Paracelsus- De kleyne chirurgie ende ‘t gast-huys boeck
* RobertFludd- Robert Integrum morborum mysterium