Stichting Kasteel Amerongen

31-05-2012

Stichting Kasteel Amerongen


Stichting Boek&Wurm heeft een
bedrag geschonken voor de restauratie
van een deel  van de boekencollectie
van Stichting Kasteel Amerongen.
De bibliotheek was in eerder stadium
geïnventariseerd door Elisabeth Nijhoff Asser.
Daardoor was er een goed overzicht van noodzakelijke
conservering en restauratie van de collectie.
Er zijn meerder donoren die een bijdrage hebben
geleverd aan dit project.
Er is een begin gemaakt met de plaatsing van de gerestaureerde boeken in de kasten van de bibliotheek.
Vanaf oktober 2012 wordt het kasteel heringericht nadat er lange tijd een installatie van Peter Greeneway
te zien en horen was. We kunnen ieder een bezoek aan het kasteel aanraden.

De Stichting Boek&Wurm heeft restauratiedocumentatie
ontvangen van de met behulp van de stichting
gerestaureerde  boeken.
Het gaat om Nederlandse, Franse en Engelse boeken,
uitgegeven tussen 1611 tot 1821, met staatskunde, oorlog,
geschiedenis, natuur en godsdienst als onderwerp.
De schade per boek was heel verschillend.
In het verslag is een lijst van materialen en leveranciers
toegevoegd, evenals de receptuur van gebruikte lijmen,
leerdressing en stijfsel.