Atheneum-bibliotheek Deventer

7-07-2017

Voor de Atheneum-bibliotheek zijn vijf banden gerestaureerd.

1. Catechismus, ofte Onderwijsinge in de christelijcke leere, die in de kercken ende scholen der Nederlandtse gereformeerde kercken werdt ; mitsgaders de belijdenisse des geloofs…als ook de lyturgie der selver kercken…siecken-troost, en de christelicke gebeden.

Tot amsterdam,  gedruckt bij Isaak van der Putte (1715?)
Behalve bij de Atheneum-bibliotheek alleen bij de UBA en UBVU

2. Beernt Arboestier, van mennigerley sermonen, deel 2 en 3
Handschrift uit het klooster van Diepenveen; geschreven door zuster Adriaen Mant 1454
Met penwerkinitialen in  rood, blauw en bruin

overplak

 

 

 

oude overlijmstroken

 

3. Paulus Merula, Tijdt-threzoor, ofte korte bondlich verhael van den standt de kercken ende wereltlicke regieringe, vervatende de successie der pausen, patriarchen … keysers, koningen…van Christi geboorte af tot de tegenwoordigen jaren 1614
Gedruckt te Leiden, bi Claesz. Van Dorp

4. Een convoluut, gedrukt in 1584, bevattende twee delen
– Martin Crusius, Turcograeciae libri octo/a Martino Crusio edita… cum indice coposissimo
Ad Turcograeciam Martini Crusii, aliquot epistolarum graecarum appendix
Basel, Leonard Onstein en Sebasstioan Henricpetri 1584
– Hieremias Constantinopolitani, Acta et  scripta theologorum VVirtembergensium, et partriarchae Constantinopolitani D. Hieremiae: quae utrique ab anno M.D.LXXVI usque ad annum M.D.LXXXI de Augustana Confessione inter se miserunt Graece et Latine ab iisdem theologis edita.
Wittenberg, Johan Krafft d. Ä. 1584

5. Paullus Merula, Cosmographiiae generalis libri tres: item geographiae particularis libri quator, quibus Europa in genere, speciatim Hispania, Gallia, Italia describuntur
Leiden , Plantiniana Raphelengii en Amsterdam Cormnelius Nicolai 1605

d1

 

 

 

 

 

 

De boekblokken en boekbanden zien er weer representatief uit en zijn weer goed raadpleegbaar , De originaliteit van de boeken is behouden. Er zijn zo min mogelijk toevoegingen. Ontbrekend leer en perkament zijn niet aangevuld en ontbrekende sluitingen en kapitalen zijn niet bijgemaakt. Reparaties aan het papier zijn uitgevoerd met Japans papier en de boekblokken en banden zijn gereinigd.                                                                                                                                                                     voor en na behandeling     voorna