Stichting Boek en Wurm

De Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010. Ze beheert een fonds dat restauratie en conservering vanĀ waardevolle boeken en werken op papier mogelijk wil maken. Het gaat om werken die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. De stichting verschaft op aanvraag financiĆ«le middelen om dat doel te bereiken.

Voor een subsidie uit het fonds komen bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op het gebied van cultureel erfgoed in aanmerking.

foto’s Restauratie Asser Nijhoff